KRİZ ÜZERİNE –II

Galip Yalman, Ümit Akçay
6 Mayıs 2021
SATIRBAŞLARI
İktisatçı Ümit Akçay ve siyaset bilimci Galip Yalman’ın “Kriz Üzerine” başlıklı sekiz bölümlük podcast dizisinin ikinci bölümü: 20. yüzyılın kapitalizminin krizleri nelerdi, doğurdukları iktisadi, siyasi ve toplumsal sonuçlar neler oldu? 

^