TEORİDE VE PRATİKTE KÜÇÜLME –II

Bengi Akbulut, Ethemcan Turhan
19 Temmuz 2021
SATIRBAŞLARI
Gerek sol, gerek sağ ekomodernistler ekosistem ve ekonomi arasındaki ilişkiyi nasıl tahayyül ediyor? Tekno-optimistlerin teknoloji yoluyla iktisadi faaliyetin çevreye verdiği zararı ayrıştırma hayali, döngüsel ekonomi mantrası ne ölçüde gerçek, sayıların dili ne anlatıyor? Bengi Akbulut ve Ethemcan Turhan ile hazırladığımız altı bölümlük podcast serimizin ikincisinde, Türkiye sermaye çevrelerinin geç de olsa yeşil büyüme vagonuna atlamaya çalıştığı, 16 Temmuz’da Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın Resmî Gazete’de yayınladığı şu günlerde yeşil büyümeyi mercek altına alıyoruz. 

^