EVRENSEL TEMEL GELİR’İN UFKU –I

Söyleşi: Ulus Atayurt
20 Haziran 2021
SATIRBAŞLARI
Zamanı çoktan gelip çatmış bir fikir ekonomi kuramlarının üzerinde bir hayalet gibi dolaşıyor. Aynı Türkiye Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu gibi, birçok coğrafyada, birçok ülkede yüzlerce düşünce kuruluşu ve toplumsal hareket bugün “Evrensel Temel Gelir”i savunuyor. Peki bu ilke neye dayanıyor, nerelere uzanıyor? İktisatçı Haluk Levent ile mini-podcast serimizin ilkinde ETG’nin kavramsal çerçevesini, can yakan ekonomik krizlerin, özellikle de pandeminin gölgesinde neden toplumsal bir gereklilik olduğunu, sol fikriyattan bu öneriye karşı dile getirilen argümanları ve eleştirileri ele alıyoruz.

^