TEORİDE VE PRATİKTE KÜÇÜLME –I

Bengi Akbulut, Ethemcan Turhan
16 Haziran 2021
SATIRBAŞLARI
“Büyüme” kavramı 20. yüzyılda icat edildi ve gitgide sorgulanamaz hale getirildi. Toplum ve iklim krizlerini olanca yakıcılığıyla hissettiğimiz şu günlerde otopsi masasına yatırılması şart. Alet çantamızda yarım yüzyıldır farklı felsefi akım ve toplumsal hareketlerden beslenen verimli bir kavram var: “Küçülme”. Concordia Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Bengi Akbulut ve Groningen Üniversitesi Mekânsal Planlama ve Çevre Bölümü’nden Ethemcan Turhan ile hazırladığımız altı bölümlük podcast serisinde bu perspektife odaklanıyoruz: İlk bölümde kavramın tarihsel köklerine, güncel ufkuna ve imkânlarına bakıyoruz…

^