Express 137 (2013-08)

Merve Erol
18 Mart 2023

Express 137 (2013-08)

Gezi direnişinin tarihsel-toplumsal çerçevesi: Siyasetin geri dönüşü (Ayşe Buğra) • Faruk Özsu ile Ergenekon süreci ve yargıda AKP-Cemaat ilişkisi • Dünden bugüne İzmir: Şanlı Tariş’ten Biji Göztepe’ye • Gezi’nin global kankası: Brezilya ve Sao Paolo ayaklanması • Ortadoğu’da sermayenin kanlı parmakları ve Mısır • Kürt Ulusal Konferansı ve konfederalizm eşiği • Refet Gürkaynak ile faiz lobisi, inşaat furyası, cari açık • Cevizli Tekel Dayanışması ve İstanbul Şehir Üniversitesi • Karaburun Kent Konseyi ve doğa talanı • Taksim-Beyoğlu sakinleri ve polis saldırıları • Polis saldırıları ve Mis Sokak • Hüseyin Özkan ile Haziran direnişi ve Ankara • Çarşı ile Gezi direnişi • Plaza Eylem Platformu • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) tarihi • James O’Connor ve ekososyalizm • Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Kooperatifleri • Gezi direnişi ve medya (Ömer İzgeç) • Parçaptal: Radikal aptal-oluş (Zafer Aracagök) • Kara Tren: J.J. Cale, Selçuk Yula • Şehir Hatları: Dersim, Washington DC, Lodeve

DERGİYİ OKU
^