KRİZ ÜZERİNE –III

Galip Yalman, Ümit Akçay
3 Haziran 2021
SATIRBAŞLARI
İktisatçı Ümit Akçay ve siyaset bilimci Galip Yalman’la podcast serimizin üçüncü bölümünde neoliberalizmin doğuşuna uzanıyoruz. Sermayeye sınırsız hükümranlık veren bu ekonomi-politik düzen nasıl kuruldu? Neoliberalizmin inşasında merkez solun payı, hatası var mı? Akçay ve Yalman bizi farklı coğrafyalarda dolaştırarak 1970’lerden 2000’lere getiriyor.  

^