TEORİDE VE PRATİKTE KÜÇÜLME –III

Bengi Akbulut, Ethemcan Turhan
11 Ağustos 2021
SATIRBAŞLARI

Açılış görseli: Mary Mattingly, Life of Objects, 2013

^