VİDEO-SÖYLEŞİ / JEAN-PAUL SARTRE İLE ENTELEKTÜEL, YAZAR VE SİYASETÇİ ÜZERİNE

15 Nisan 2020
SATIRBAŞLARI

Onun marksizm için söylediğini biz onun için söyleyelim: Çağımızın aşılamayan ufku. Sadece eserleriyle değil, tüm varoluşuyla. Pierre Bourdieu’nün deyişiyle, Jean-Paul Sartre’ın entelektüelliği “burjuva tutumunun anti-tezi”ydi: “iktidarın ve imtiyazın (Nobel ödülü dahil) reddi.” Ardında birbirinden kalıcı ve esinleyici eserler bırakarak 15 Nisan 1980’de aramızdan ayrılan bu müstesna düşünürü 1967’de Radio-Canada’ya verdiği söyleşiden bölümlerle anıyoruz.

 

 

Çeviren: Siren İdemen – Kerem Eksen

^