POLİTİK DEPRESYONA KARŞI MUHAYYEL BİR APLİKASYON: UPLEFTER

Aylin Kuryel
23 Haziran 2018
SATIRBAŞLARI
Anlam kaybı, yetersizlik, ilgisizlik, isteksizlik, yalnızlık, iç sıkıntısı, dilsizlik, patinaj yapma hissi… Hızla bulaşan bu depresyonun sebebi de politik, çaresi de. Peki, bir aplikasyon olsa, cep telefonuna indirilse, bir tıkla depresyonun türünü, iki tıkla seviyesini belirlese… Bir tıkla çareler önerse, iki tıkla benzer sıkıntıları yaşayanlarla paylaşma imkânı verse… Politik depresyonla başetmek için bir aplikasyon tasarısı, bezgin ruhlara bir kaldıraç: Uplefter…
Q Train, Nigel Van Wieck

Politik depresyon tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir ruh halidir. Çoğunlukla belirli tarihsel koşulların, bir dizi ağır soru ve tereddüdün, kişinin politik eylemleri ve öznelliği üzerindeki etkisinin sonucunda ortaya çıkar. Bu durum, birlikte hareket etme motivasyonunda ve değişimi etkileme ihtimaline olan inançta ani bir düşüşe neden olur. Bireysel olmaktan çok kolektif bir deneyimdir. Kaygı ve umutsuzluk hissi yaratıp davranış ve düşünce yapısında ciddi değişimlere neden olabilir. Nostalji, sıkıntı, alaycılık ve zamanla sinizme yol açabilir.

Umut verici, ancak başarıya tam olarak ulaşamamış protesto dalgalarının ardından politik depresyonda önemli ölçüde artış görülür. Bu, baskıcı rejim ve bunaltıcı kurumlara, kapitalizm ve neoliberalizmin getirdiği ekonomik, kültürel ve duygusal güvencesizliğe, sınıflı toplum, militarizm, erkek egemenliği ve ırkçılığa karşı son on yılda yapılan bütün protestoları kapsamaktadır. Politik depresyon elbette ilk kez bugün yaşanmıyor. Mayıs ‘68 sloganlarından birinin dediği gibi, tarih boyunca yoldaş “arkasında eski dünyayla birlikte koşar”. Bazen daha hızlı, bazen daha yavaş. Ama yoldaş bazen düşebilir de. Bugünlerde, biraz da düşüşlerimizden bahsedebiliriz.

Uplefter, politik depresyonu kitlesel ölçekte şekillendiren sosyal, kültürel ve politik yapıları tespit etmek ve araştırmakla ilgilenir. Zihinsel ve bedensel koşullara, onları şekillendiren daha geniş sosyal dinamiklerden bağımsız olmayan bir şekilde yaklaşmaya yardımcı olur. Dolayısıyla, Uplefter, politik depresyonu kurtulunması gereken olumsuz bir duygu olarak izole etmek yerine, onu tarihsel ve güncel koşullarla ilişkilendirerek bağlamına oturtmayı amaçlar.

Uplefter, politik depresyonu kitlesel ölçekte şekillendiren sosyal, kültürel ve politik yapıları tespit etmek ve araştırmakla ilgilenir.Uplefter, politik depresyonu kurtulunması gereken olumsuz bir duygu olarak izole etmek yerine, onu tarihsel ve güncel koşullarla ilişkilendirerek bağlamına oturtmayı amaçlar.

Bu uygulama, politik depresyon üzerinde düşünmeye yardımcı olmak, bununla bireysel ve kolektif olarak başa çıkmak için çeşitli yollar bulmak üzere tasarlanmıştır. Uygulama, teknolojiyi kendi amaçları için kullanırken, onun taşıdığı risk ve sınırların farkındadır. Kullandığı teknolojiye karşı eleştirel yaklaşmakla birlikte onun kaçınılmaz gerçekliğinin ve potansiyellerinin de bilincindedir.

Uplefter, politik depresyon yaşayan ve bununla başa çıkabilmenin yollarını arayan insanlarca işletilen bir süreçtir. Unutulmamalıdır ki, bu uygulama ancak politik strateji ve kolektif eylem esas alınarak çizilmiş kapsamlı bir rota bulunduğu takdirde yarar sağlayabilir. Geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki muhtemel kolektif eylemlerin alâmetlerini bu uygulamada bulsak bile, bunlar eylemlerin yerini tutamaz. Uplefter insanları bir araya getirebilecek kanallardan sadece biridir.

Bu uygulama yalnızca ironik bir yaklaşımın ötesinde işe yarayabilir. Uygulama, elbette politik depresyonu iyileştirmeyi veya bundan bir kerede ve tamamen kurtarmayı amaçlamaz. Politik depresyon, her gün birbiriyle iç içe geçmiş şekilde deneyimlenen ilgisizlik, tembellik, can sıkıntısının yanı sıra, sevinç, heyecan, umut ve merak gibi duygular bütünü içinde değerlendirilmelidir. Başlangıç noktası, politik depresyonun farklı biçimlerde otonom, eleştirel ve kolektif başka eylemlere zemin hazırladığı fikridir, yeter ki bu eylemler paylaşılsın ve etkinleşsin.

Uplefter, politik depresyon yaşayan ve bununla başa çıkabilmenin yollarını arayan insanlarca işletilen bir süreçtir. Unutulmamalıdır ki, bu uygulama ancak politik strateji ve kolektif eylem esas alınarak çizilmiş kapsamlı bir rota bulunduğu takdirde yarar sağlayabilir.

[Aşağıda Uplefter uygulamasının çok daha geniş kapsamlı içeriğinden seçilmiş bazı parçalar bulabilirsiniz.]

Başlamadan önce seviye tespit testini yapmanızı öneririz.

Seviye tespit

Bu test politik depresyon düzeyinizi belirleyerek uygulamanın bu durumla başedebilmeniz için size uygun bir yol haritası çıkarmasını sağlar. Aşağıdaki bir soru seçkisidir.

Aşağıdaki duygu ve ruh hallerini hangi ölçekte yaşadığınızı düşünüyorsunuz?

Yılgınlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yorgunluk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Travma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Endişe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Güvensizlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yönelim kaybı   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sıkıntı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Merak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sinizm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bundan böyle hiçbir şeyin değişmeyeceğini, sadece daha da kötüye gideceğini söyleyen, içinizi daraltan belli belirsiz duygular yüzünden uyku sorunu yaşıyor musunuz?

Hayır                 Evet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Protestolara gitmek, eylem düzenleme toplantılarına katılmak, yeni bir politik gelişmeyi tartışmak, yazmak ya da okumak gibi, size şimdiye kadar anlamlı gelen şeyleri yapmaya karşı ne kadar ilgi duyuyorsunuz?

İlgilenmiyorum                 İlgileniyorum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kendinize ya da sevdiklerinize çektirilebilecek acı yöntemlerini düşünerek kendinizi paralize hissettiğiniz oluyor mu?

Hiçbir zaman                 Çok sık 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkadaşınız, yoldaşınız, yabancılar veya size bir zamanlar ilham veren kişiler ile iletişim kurmaya karşı giderek büyüyen bir isteksizlik hali hissediyor musunuz?

Hayır                 Evet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En son içinde yer aldığınız politik mücadeleyi düşününce kendinizi ne kadar nostaljik ve melankolik hissediyorsunuz?

Hiç                 Çok fazla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ne sıklıkla panik içinde uyanıp hemen haberlere bakıyorsunuz?

Ayda bir

Haftada bir ya da iki

Neredeyse her gün

Ne sıklıkla ömrünüzün yapısal bir toplumsal dönüşümü görmeye yetmeyeceğini düşünüp bundan dolayı üzüntü ve suçluluk duyuyorsunuz?  

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Zamanında yaşadığı devrim maceraları hakkında sürekli konuşan ve bunların nasıl hezimete uğradığını küçümseyen bir tonda anlatan o yaşlı ve aksi insanlardan birine dönüşmekten hiç korkuyor musunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Devrimci neşeye yakın bir duyguyu en son ne zaman hissettiniz?

Bugün

Yarın

Geçen hafta(larda)

Tam hatırlamıyorum

Politik olarak ilham verici estetik bir deneyimle en son ne zaman karşılaştınız?

Bugün

Dün

Geçen hafta(larda)

Tam hatırlamıyorum

Ne sıklıkla strateji oluşturmak şöyle dursun, politik gelişmeleri artık anlayamadığınız, eskisine göre daha az akıllı ve daha fazla yabancılaşmış olduğunuz hissine kapılıyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla en beğendiğiniz yoldaşlarınızdan birinin söylediklerinin yavan, davranışlarının küstahça olduğunu düşünüyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Reel politikanın hayatınızı ele geçirdiği, analitik zekânızdan ve müdahale etme gücünüzden uzaklaşmış olduğunuz hissine bu aralar daha çok mu kapılıyorsunuz?

Hayır                 Evet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aşağıdaki konular ne sıklıkta rüyalarınıza giriyor: otorite figüründen kaçmak, arkadaşlarınızı kaybetmek, askere gitmek, kendini ifade etmeye çalışıp başaramamak, belli bir ölüm?  

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Bu aralar ne sıklıkla kapitalizmin, yarattığı ve süreklileştirdiği ideolojik, ekonomik ve ekolojik felaketlere rağmen kendine bir çıkış yolu bulacağını düşünüyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Şiddete sistematik olarak maruz kalan insanların mücadelesi için bir şey yapamamaktan kaynaklanan güçlü bir acı ve bitkinlik hissini ne sıklıkla yaşıyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla yavaşladığınız hissine kapılıyorsunuz? Bunun belirtileri çok çeşitli olabilir: bir sayfayı iki ya da ikiden fazla kez okuma, boş gözlerle haberleri izleme, konuşmaya dahil olma güçlüğü, toplantının ortasında söyleyeceklerini unutma, vs.

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla kendinizi, mümkünlerin kıyısının çok uzağında olduğunuzu, hatta böyle bir kıyının olmadığını düşünürken buluyorsunuz? 

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla kendinizi, sermaye ve orduyla desteklenen yapılanmaların varolan politik strateji ve eylemlerle alt edilemeyeceği konusunda ikna olmuş halde buluyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla yaratıcı eylemlerin sembolik kalmaya, örgütlü stratejilerin ise kendi hiyerarşilerini yaratmaya ve eski hataları tekrar etmeye mahkûm olduğunu düşünmeye başladınız?  

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla düzenli bir işe başlamayı / yurtdışına taşınmayı / bebek yapmayı düşünüyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla düzenli bir işe başlayan / yurtdışına taşınan / çocuk yapan politik çevreden tanıdığınız eski bir arkadaşınızı anladığınızı hissediyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla politik bir değişim getirmeyi amaçlayan uzun ve sancılı bir sürecin içinde yol alırken, aslında burjuvazinin gizli çekiciliğinden keyif alamadığınıza hayıflanıyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Hepsinde mutlaka eksik bir şeyler olduğunu düşündüğünüz için yeni politik örgütlenmelere katılmakta zorluk çekiyor musunuz?

Hayır                 Evet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ne sıklıkla, politik fikirlerinizde bir değişim olmamasına rağmen, nasıl devam edileceğine dair bir fikriniz yokmuş gibi hissediyor ve fiziksel bir tükenmişlik hissediyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla aslında sizi yok etmek isteyen insanların ülkesinde bir hayalet gibi hissediyorsunuz?

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ne sıklıkla bir tek kendinizin politik depresyonda olduğunu düşünüp bundan suçluluk duyuyorsunuz?

Asla                 Çok sık
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu duygu ve düşünceleri başkalarıyla paylaşmak için kendinizi ne kadar motive hissediyorsunuz?

Az                 Çok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>Politik depresyon seviyenizin tespiti için lütfen [buraya] tıklayınız ve izlenmesi önerilen yollar bölümüne geçiniz. *

 

>> İzlenmesi önerilen yollar

Bu bölüm politik depresyonla baş edebilmeniz için kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve kendi ritminize göre gündelik/haftalık olarak takip edebileceğiniz program ve program kombinasyonlarına karar vermenize yardımcı olur.

[Önerilen yollardan örnek parçalar]

 

> Politik depresyon, sol melankoli, sinizm ve umut üzerine günün önerilen eleştirel okumalarına / filmlerine / şarkılarına göz atın

Kitap: Feminist bir Yaşam Sürmek, Sara Ahmed, 2017

Şiir: Sıkıntı, Paul Violi, 1973

Hikâye: Pen Parkta: Bir Direniş Masalı, Raşel Meseri, 2015

Mektup: Sanatla Direniş – John Berger ve Subcomandante Marcos yazışması

Film: Nothing Factory, Pedro Pinho, 2017

Şarkı: Europe is Lost, Kate Tempest, 2015

> Önerilen okuma, film ve şarkıları günlük veya haftalık program olarak alabilirsiniz.

> Kısa görüş bildirimi yaparak veya ilgili soruları cevaplandırarak bir hediye kazanabilirsiniz

Örnek:

Bu sorular John Berger ve Subcomandante Marcos arasındaki mektuplaşmayı okurken size eşlik edebilir:

Britanya kırsalından Latin Amerika’ya yolculuk ederken kelimelere neler olur?

Bu yolculukta nasıl değişimlere uğrarlar?

Cesaret nasıl bulaşıcı hale gelir?

Silahlı mücadele ve altüst edici müdahaleler, kültürel alanda birbirleriyle nasıl etkileşir, birbirlerinden nasıl beslenebilir?

 

> Politik depresyonda olan anonim bir insanla sohbet edin

 

> Sinizmle mücadele günü!

Sinizmi yenmek için en iyi argüman yarışmasına katılın, en iyi argüman için oy verin. Kazanan argümanlar Uplefter’ın gönüllü kullanıcıları tarafından sokak duvarlarına yazılacaktır. Gönüllülerin seçimine bağlı olarak kaybeden argümanlar da duvarlara yazılabilir.

 

> Zaman, yer ve okunacak bir konu seçin; geçmiş, güncel ve gelecek politik eylem ve mobilizasyonlar konusunda bilgi edinin

John Berger günümüzdeki küresel neoliberal kültürün gelmiş geçmiş en felaket kültür olduğunu yazar. Ve bu aşırı nüfus yoğunluğu yüzünden değil, kolaylıkla birbiriyle bağlantı halinde olabilecek eylemlerin birbirlerini takip etmiyor olmasındandır. Eksik olan sürekliliktir. Berger bunun gerçek bir cehennem olduğunu söyler. (Sanatla Direniş, “Dünyanın Büyük Yenilgilerine Karşı”, 2002, Metis Yayınları, 2017)

Farklılıkları es geçmeden müşterekleri tanımlayıp sürekliliğimizi sağlayacak kelime ve eylem arayışı içindeyiz. Sürdürülebilir bir dayanışma sağlayıp mücadeleleri birbiri üstüne ekleyebilmek için noktaları birleştirmeye çalışıyoruz. Etrafında gelişen eylem ve toplantıları takip etmek, süreklilik, rezonans ve biçim üzerine düşünüp hareket etmeye olanak sağlayabilir. 

Geçmiş mücadeleler hakkında okuyabilir, çevrendeki eylemler hakkında bilgi edinebilir, oyunlar aracılığıyla tarihe müdahale edebilir ve ulaşmak istediğin insanlarla bağlantı kurabilirsin. Tıpkı yeni bir dil öğrendiğinde veya yeni birini tanımaya çalıştığında olduğu gibi, bu sonu olmayan bir süreçtir ve daima kesintiye uğrayarak ilerler.

> Yakın zamanda gerçekleşmiş eylemliliklere bir göz atın

*Zaman dilimi belirleyin (geçen hafta, geçen ay(lar), geçen yıl (lar))

*Yer belirleyin (ülke, şehir, bölge)

*Bir veya daha fazla tema belirleyin (antikapitalist mücadele, feminizm, sömürgecilik, ekoloji, anti-fa, vb.) 

Örnek

Zaman: 2017

Yer: ABD, Virginia, Charlottesville

Tema: Sömürgecilik, ırkçılık

Konfederasyon dönemine ait anıtların kaldırılmasıyla ilgili olayları okuyun. Örneğin bunlardan biri, 1924 yılında KKK tarafından dikilen, Amerikan iç savaşının sonuna kadar köleliğin yaygın olduğu güney tarafındaki Konfederasyon askerlerinden Robert E. Lee’nin anıtıdır. Irkçı hiyerarşi ve beyaz üstünlüğünü her gün hatırlatıp normalleştiren bu anıtların kaldırılma hikâyesi, yıkımın ve mekânsal yeniden düzenlemenin, tarihsel ve süregiden sistematik şiddeti nasıl yeniden görünür kılma gücü olduğunu gösteriyor. Görsel kültür teorisyeni Nicholas Mirzoeff’un, Robert E. Lee’nin anıtının kaldırılmasına karşı düzenlenen yürüyüş esnasında, anti-fa protestocularından Heather Heyer’in beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve neo-naziler tarafından öldürülmesinin ardından bütün anıtların yıkılması gerektiğini öne süren yazısına bir göz atabilirsiniz.

Bu hareket için ilham

Bu kategori yukarıda okumuş olduğunuz örnek için ilham verici olabilecek ya da olduğu düşünülen kaynaklara bakabilmenizi sağlar. Listeye başka örnekler eklemek ve değişiklikler yapmak için [buraya] tıklayınız.

Örnek

Sömürgeci dönemin figürlerinden Cecile Rhodes’un anıtının kaldırılması talebiyle 2015 yılında Cape Town Üniversitesi’nde başlayan Rhodes Devrilmeli hareketi, Charlottesville’e ilham kaynağı olmuştur.

> Oynayın! Dünyanın bütün noktaları birleşsin! 

Noktaları birleştirerek ortaya çıkan resmi keşfedin.

[Buraya] tıklayarak resmi istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

> Çevrenizde gerçekleşecek eylemliliklere göz atın.

*Zaman dilimi seç (bugün, yarın, haftaya)

*Yer seç (ülke, şehir, bölge)

*Bir ya da birden fazla tema seç (antikapitalist mücadele, feminizm, sömürgecilik, mültecilik, ekoloji, anti-fa, vb.)

> Politik tarihle ilgili hafızanızı tazelemek için tarihten bir zaman dilimi seç  

Kristin Ross, bugünün talep ve örgütlenme biçimlerini düşünmemize yardımcı olmak için 28 Mart’tan 28 Mayıs 1871’e kadar süren Paris Komünü’nün kaynak sağlayabileceğini söyler. (Ortak Lüks, Metis Yayınları, 2015). Geçmişi, ders çıkarılabilecek donmuş bilgilerin olduğu bir kaynak olarak değil, bugün üzerinden düşünülerek tekrar tekrar kurulan ve bugüne ilham verebilecek bir arşiv olarak düşünebiliriz. Bu tartışmayla ilgili daha fazla okumak için buraya tıklayınız: Jacobin

[Örneklerden derleme]

Paris Komünü  

Yaşasın Avangard!

Avangard tarihten bazı önemli olayları inceleyin. 

Düşünce önerisi > Orijinal olmayan, fakat oyundaki kartları değiştirebilecek yeni bir şey yaratmak için yıkmanın bir önkoşul olduğunu ileri süren fikirleri hatırlayın. Olumsuzlama olumlamayı tamamen dışarıda bırakmaz, birbirlerini gerilim içinde ve yaratıcı bir şekilde beslerler. Buna takip etmeye değer, ilham verici bir gerilim diyebiliriz. 

Kültürümüze olan güveni kaybetmiştik. Her şeyin yıkılması gerekiyordu. Tabula Rasa’dan sonra tekrar başlayabilirdik. Cabaret Voltaire’de sağduyuyu, genel geçer değer yargılarını, eğitimi, kurumları, müzeleri, beğeni anlayışını, kısacası, hüküm süren düzeni sarsarak başladık.” (Marcel Janco, Dada at Two Speeds, Dadas on Art, 36)

Mayıs ‘68 

‘68 Mayıs’ının 50. yılı içinde olduğumuz süre boyunca bu bölüm, konuyla ilgili olarak sürekli güncellenecektir. Bir yer seçerek yakınlarda düzenlenecek etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Bir etkinlik eklemek için [buraya] gelin.

Radio Alice

“Mutluluk ancak kolektif olarak deneyimlendiğinde yıkıcı olabilir.”

Gezi Direnişi

Amsterdam Üniversitesi öğrencilerinin Bungehuis işgali 

-zTarih boyunca politik ve sanatçı topluluklarının yayınladığı manifestolardan bir kısmına göz atmak için buraya tıklayın.

> Kamusal bir etkinlik düzenlemek için çevrenizdeki insanları bulun

 

> Oynayın! Hipotetik Tarihe Müdahale Etme Oyunu

Tarihte seçtiğiniz bir döneme gidin ve olaylar başka şekilde gelişseydi neler olabileceğini interaktif şekilde tartışarak tarihe hipotetik müdahalenizi gerçekleştirin.

Örnekler

*Paris Komünü üyeleri Versailles ile anlaşma yoluna gitse ya da Marx’ın da tartıştığı gibi Merkez Bankası’nın kontrolünü ele geçirebilmiş olsa neler olurdu?

*Belediye başkanı, Magdenhuis üniversite binasının işgalinin ardından yaptığı ziyaret sırasında rehin alınsaydı neler olurdu?

> Günün Tartışma Konuları

Yorumlarınızı [buraya] bırakabilir veya [buradan] belirli bir konuda yapılan kolektif tartışmalara katılabilirsiniz

Örnekler

*Dadaistler ve Situasyonistler – neden çoğu erkekti?

Çoğunluğu kadınlardan oluşan güncel ya da geçmiş bir hareketi tartışın.

*ABD’deki Kadın Yürüyüşü – liberal feminizmi içeriden radikalleştirmek mümkün mü ?

*#MeToo – Bir hareket sayılabilir mi?

> İşitsel bölüm  

Aşağıdaki dosyalardan birini seçin ve tercihen kamusal alanda dinleyin; ses ve alan arasındaki ilişkiyi gözlemleyin. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

Bu sloganlarla insanlar ne aktarmaya çalışıyorlar?

Bedenler nasıl yer kaplıyor ve kapladıkları alanı nasıl dönüştürüyor?

Bu seslerin içinde bulunduğum alandaki izleri neler?

Bu sesleri çıkaran bedenler nerede?

Bu ses bütününde hangi ses eksik?

Şehir manzarasında hangi ses eksik?

Bu ses dosyasında duyamadığım ama mekânda olan ses ne?

Bu mekâna bu sesleri gerçekten yerleştirmek istiyor muyum, öyleyse ne şekilde?

Ne söylemek istiyorum?

> Alternatif çalışma: Birini durdurun, sesleri dinletin ve onunla konuşmaya başlayın

Ses dosyası seçkisi

*Gezi direnişi, İstanbul, Haziran 2013: Parkın içi, bir forum (tartışma konuları: yemek, tuvaletler, para yardımlarının kabulü, sosyal medyanın çarpıtmaları, sloganlar)

*Bungehuis işgali, Amsterdam, Şubat 2015: kantinde forum (tartışma konuları: kütüphanede uyumak, binada kalanlara hükümetin vermek istediği para cezasıyla ilgili haberler, basın toplantısı, para cezalarının ödenmesi için antikapitalist alternatif bir açık arttırma teklifi)

> Nostaljiyle mücadele günü !

Unutma!

Enzo Traverso ütopyadan belleğe geçişin, Soğuk Savaş’ın sonuyla başlayan yeni yüzyılın politik ve epistemik çerçevesi olduğunu yazar. Bu dönemden sonra gelen kitle hareketleri ve başkaldırılarının, 20. yüzyıldaki devrimlerin başarısızlıklarını çok ağır bir yük olarak taşıdıklarını ve bu yükün onların ütopik tahayyüllerini paralize ettiğini ileri sürer.

(Left-Wing Melancholia: Marxism, History, and Memory: New Directions in Critical Theory, 2017) 

Seyirci ve oyuncu ayrımının bulanıklaştığı, bazıları uzun bazıları daha kısa anlar vardır; kamu hem yapar hem kendi yaptığını izler. Estetik üretimi kolektif eyleme dönüşür; gündelik hayatı yeniden örgütleme gücü kazanır: nasıl yemek yenileceğini, nasıl uyunacağını, nasıl temizlik yapılacağını, nasıl karşı çıkılacağını, hükümet, polis ve medya saldırılarına ne şekilde cevap verileceğini tartışır. Bu anlar iz bırakır. Tekrar eder. Birbirlerinin izlerini takip ederler. İzlere odaklanarak hatırlamak mümkündür.

Hatırladığınız izleri yazmak için [buraya] gelin.

> Oynayın! – Temaşa Toplumuna Karşı Geleneksel Yapıbozum Festivali

Aşağıdaki imge ya da cümlelerden birini dönüştürmek üzere seçin ve anonim olarak sosyal medyada yayın. Eğer ses getirirse, ses getiren bir şey yapmış olmanın duygusunu hatırlayacaksınız.

> Özgürleşmiş Seyirci Alıştırması

Aşağıdaki ülke/şehir ve TV kanallarından, tartışmak istediğiniz programı seçin ve naklen yayınlanan bu programı tartışmak isteyen diğer insanlarla bir araya gelin.

Alternatif olarak, [buraya], tartışmak istediğiniz bir podcast ya da videoyu ekleyebilirsiniz. Başka birisi bunu tartışmak için kaydolduğunda, size bununla ilgili bir bildirim gönderilecektir. [Buradan] yüklenen diğer dosyaları görebilirsiniz. Amaç, tartışmayı bir müdahale formu olarak düşünmek ve izleme ânında üretilen fikirleri arşivlemek. Arkadaşlarınız ve yoldaşlarınızla yaptığınızı, tanımadığınız kişilerle yapmaya devam edebilirsiniz.

Kural: Cinsiyetçi, ırkçı, homofobik, transfobik, sınıfçı, ve seksist söylemler kullanılamaz.

Konuya odaklanın ve zamanınızı akıllıca kullanın.

> Oynayın! – Bahisler Açılmıştır. Dünyanın Bütün Spekülatörleri Birleşin!

Bir sonraki politik eylem nerede olacak? Bir sonraki eylem dalgası nereden başlayacak?

Haritadan bir şehir seçin, olası protestoları nelerin motive edebileceğini şehrin yanındaki kutucuğa yazın (en fazla 100 kelime) ve bahse katılın.

Eğer diğer katılanların bağışları yeterli olursa, kazanan kişi protestonun olduğu yere bir bilet kazanacaktır (bir de “kendini gerçekleştiren kehanet” plakası).

 

> Uplefter kullanıcılarından birinin yazdığı bir metni okuyun  

Seçin: kısa hikâye, şiir, araştırma

Bu yazıyı yorumlamak isterseniz, [buraya] tıklayınız.

> Uluslararası Politik Depresifler Manifestosu ortak yazımına katılın

  • Aplikasyonumuz taslak aşamasında olduğu için bu işlemler henüz uygulanamamaktadır. Önerilerinizle, katkılarınızla bu aplikasyon geliştirilerek gerçekleştirilebilir.

Bu yazı nY dergisinin 36. sayısında Hollandaca olarak da yayınlandı.

Çeviri: Beril Pakakar

^